Phát triển bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP LÀ GÌ

Với Teknos phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp nằm trong lối suy nghĩ: phát triển bền vững gắn liền với chiến lược và mô hình kinh doanh của công ty. Đây cũng là điều mà chúng tôi mong muốn tất cả nhân viên của mình luôn suy xét và áp dụng trong từng việc làm, hành động hàng ngày. Công ty chúng tôi cam kết đóng góp nỗ lực của mình để bảo vệ môi trường và chung tay làm thế giới này bền vững, tốt đẹp hơn.

Mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của Teknos là tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp và xã hội qua việc sử dụng tài nguyên môi trường một cách hiệu quả trong quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và sức khỏe của khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên. Đối với một doanh nghiệp gia đình như Teknos, sự duy trì tiếp nối doanh nghiệp trong tương lai là yếu tố quan trọng. Do đó trong mọi hoạt động và quyết định của mình, chúng tôi luôn suy xét và nghĩ đến thế hệ tương lai.

CÁC TRỌNG ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi chú trọng vào bốn lĩnh vực ưu tiên trong việc quản lý phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp:

1. Sustainable solutions and services - Giải pháp bền vững

Với chúng tôi giải pháp và dịch vụ có tính bền vững không chỉ là tuân thủ luật lệ và pháp luật mà còn là phát triển và cung cấp những sản phẩm, công nghệ và dịch vụ có tính cạnh tranh cao và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đồng thời sử dụng tài nguyên hiệu quả hoặc nguyên liệu an toàn và thân thiện với môi trường và sức khỏe. Trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi bao gồm:

 • Phân tích tác động môi trường qua vòng đời của sản phẩm và phát triển những sản phẩm đột phá về chất lượng để kéo dài tuổi thọ bề mặt và đồ vật, vì thế hạn chế việc sơn lại quá sớm.
 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo nên sản phẩm sơn phủ không chứa hoặc chứa ít hàm lượng VOC và tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế và nguyên liệu thứ cấp trong sản xuất.

Mục tiêu:

 • Hàng năm giảm 5 % thành phần VOC trong sản phẩm
 • Tới năm 2025, không thêm chất MIT vào sản phẩm

2. Responsible operations and supply chain - Hoạt động trách nhiệm

Chúng tôi nỗ lực giữ uy tín và trách nhiệm xuyên suốt hoạt động của mình, từ việc chọn mua nguyên liệu đến quy trình sản xuất và phân phối vận chuyển sản phẩm đến khách hàng, đúng hạn và an toàn.

Chúng tôi không ngừng đầu tư vào cơ sở sản xuất, triển khai Lean xuyên suốt công ty và tìm kiếm những công nghệ sáng tạo nhằm cải thiện an toàn và giảm tác động môi trường.

Chúng tôi đánh giá những tác động đến môi trường và con người của chuỗi cung ứng qua việc thanh tra những nhà cung cấp vật liệu, yêu cầu cam kết thực hiện theo Teknos Supplier Code of Conduct, chính sách mua hàng và thu thập phản hồi của khách hàng và nhân viên.   

Mục tiêu:

 • Hàng năm giảm 10 % tần suất nghỉ bệnh do tai nạn lao động (LTAF)
 • Hàng năm giảm 5 % năng lượng sử dụng trong các nhà máy
 • Hàng năm giảm 5 % lượng sơn thải (gram sơn thải ra/kilogram sơn sản xuất) 
 • Tới năm 2025, 95 % (dựa trên chi phí mua hàng) nhà cung cấp vật liệu cam kết thực hiện theo quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp vật liệu của Teknos
 • Tới năm 2025, 80 % (dựa trên chi phí mua hàng) nhà cung cấp vật liệu cho Teknos đã được đánh giá trách nhiệm doanh nghiệm qua hệ thống EcoVadis

3. People development - Phát triển con người

Đối với Teknos, đầu tư vào con người tạo nên nền tảng cho thành công hôm nay và tương lai. Phát triển năng lực và kỹ năng của nhân viên, thu hút tài năng và tạo môi trường làm việc đề cao ý tưởng mới lạ và óc sáng tạo là cách mà chúng tôi tạo nên thành công lâu dài cho nhân viên và công ty của mình. 

Nhân viên vui khỏe và hài lòng giữ vai trò quan trọng. Do đó chúng tôi thường xuyên thực hiện đánh giá qua chương trình Khảo sát ý kiến nhân viên (Employee Opinion Survey).  

Mục tiêu:

 • Tới năm 2025, 100 % quản lý tham gia chương trình đào tạo người lãnh đạo của Teknos
 • Tới năm 2025, 100 % nhân viên có buổi đánh giá năng lực riêng với quản lý của mình

4. Future generations - Thế hệ tương lai

Đối với một doanh nghiệp gia đình, chúng tôi xem trọng sự tiếp nối và duy trì. 

Chúng tôi luôn ý thức những lựa chọn và quyết định ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty mà thế hệ tiếp nối sẽ tự hào dẫn dắt. 

Chúng tôi đặt mục tiêu để hỗ trợ giáo dục và phát triển tư duy về thành lập doanh nghiệp và mong muốn đầu tư phát triển cộng đồng địa phương ở nơi chúng tôi hoạt động. 

Mục tiêu:

 • Teknos tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động cộng đồng và các hoạt động nhằm phát triển giáo dục và kỹ năng doanh nghiệp và khởi nghiệp trong xã hội
 • Teknos tăng cường hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và mang lại cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ.