Logo và hình ảnh

Vui lòng tải logo của Teknos ở link bên dưới

Logo của Teknos

Để đăng nhập thư viện hình ảnh của Teknos, xin vui lòng gửi yêu cầu bằng tiếng Anh để đăng nhập và tải hình ảnh từ link bên dưới

thư viện hình ảnh

Liên hệ truyền thông

Minna Koistinen

Chief Marketing & Communications Officer

Tel. +358 9 5060 9366
Mobile: +358 50 429 4180

minna.koistinen[@]teknos.com

Yvonne Teh

SOUTHEAST ASIA
Regional Marketing & Communications Manager

Tel: +607 251 5115 Ext 112
Mobile: +6019 710 9400
yvonne.teh@teknos.com

Bạn có muốn cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ sơn hàng đầu châu Âu? Hãy đăng ký để nhận thông tin!

Đăng ký nhận tin tức Painting News