TEKNOTAR 100

Tjärepoxi

  • Grundfärg

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 65 %
Vikttorhalt ca. 980 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 340 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOTAR 100 HARDENER
Glans Halvmatt