HELO AQUA 80

Blank vattenburen speciallack

  • Nötningsbeständig
  • Vattenburen

HELO AQUA 80 är en blank vattenburen speciallack baserad på polyuretandispersion. Avsedd för inom- och utomhusbruk på träytor. Färgproduktgrupper 512, 531, 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.

Bräd- och parkettgolv samt trappor inomhus, trämöbler inom- och utomhus.

Förbehandling av yta

Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter. Blanda om HELO AQUA 80 omsorgsfullt före alla appliceringar men se till att luft inte kommer med i lacken.

Applicering

Obehandlad parkett och brädgolv: Grunda med 15 % förtunnad HELO AQUA 80. Applicera med pensel, spackel eller rulle. Täcklackeringen görs med HELO AQUA 80 i 2 - 3 skikt med pensel eller spackel. Lacken breds ut i riktning med träets fibrer och mönster. Tidigare lackerade golv: Det rekommenderas att ytorna slipas helt rena från all lack och att ovanstående direktiv för lackering av obehandlad parkett och brädgolv följes. Om det gamla lackskiktet är i gott skick kan HELO AQUA 80 lack appliceras på väl slipat (papper nr 150 eller finare) underlag enligt direktiven för täcklackering. I detta fall bör dock en provlackering först göras på en liten yta för att försäkra att vidhäftningen är god. Trappor och möbler: För trappor och möbler rekommenderas penselapplicering. Grunda vid behov med förtunnad HELO AQUA 80. Applicera först ett tunt skikt HELO AQUA 80 och låt ytan torka minst en timme. Slipa ytan och avlägsna slipdammet omsorgsfullt. Applicera ett nytt skikt lack och låt torka ca 3 timmar före den tredje lackeringen. Obs! För ytor utomhus rekommenderas nyanserad lack och undvikande av användning på vågräta ytor.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Underhåll

Lacken uppnår sin slutliga hårdhet inom 1 - 2 veckor. Undvik därför hård påfrestning under de två första veckorna.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Torktid - hanterbar efter 1 - 3 timmar
Torktid - användningsbar Brukstorr ett dygn efter den sista lackeringen.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering