VISA PREMIUM

Specialtäcklasyr

  • Vattenburen

Vattenburen specialtäcklasyr med långt underhållsintervall för användning utomhus. Hybridbindemedlet i VISA PREMIUM kombinerar akrylat och alkyd för att skapa en modern och hållbar produkt. VISA PREMIUM ger en heltäckande yta men lämnar samtidigt träytans mönster och struktur synligt. Ger en vattenresistent yta med bra andningsförmåga. Färgproduktgrupp 469 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI).

Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä samt på stockytor. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar.

Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Träytan borde skyddas så snart som möjligt när den utsätts för väderpåverkan. Åtminstone grundbehandlingarna, impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Träytan grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Applicera med pensel eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Den grundade träytan grundmålas med oförtunnad eller 5 - 10 volym-% förtunnad VISA PREMIUM. Låt torka ca 12 h. Applicera med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. TIDIGARE MÅLAD/MED TRÄSKYDD BEHANDLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut eller reparera trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Ytorna tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen. Den bara träytan på skadade partier grundas med grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundade skadade partier grundmålas sedan med VISA PREMIUM. Låt torka ca 12 h.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. För att undvika kulördifferenser vid målning av stora, enhetliga ytor måste tillräckligt med färg för hela ytan reserveras från en och samma nyanseringssats och/eller tillräckligt med färg blandas i ett och samma kärl. VISA PREMIUM appliceras med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015–0,019”. Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 12 g/ml
praktisk spridning Sågat virke: 6 - 8 m²/l. Hyvlat virke: 9 - 11 m²/l.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Väderbeständighet Väderbeständighet: God.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.