UNIWIN OPTIMAL

  • Vattentät
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 490 g/l