TEKNOSPRO W

  • Spackel

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 59 %
Skikttjocklek 0 - 4 mm
Densitet ca. 1,1 g/ml
Partikelstorlek 0,15
Godkännanden & Certifikat CE-märkning