TEKNORAN HARDENER 1475

Appliceringsförhållanden

Om blandningsförhållandet är specificerat med viktdelar, så ska lämplig vågutrustning användas. Om blandningsförhållandet är specificerat med volymdelar, så ska litermått eller mätsticka användas. För att erhålla bästa resultat ska härdaren arbetas in ordentligt.

Lagring

Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.