TEKNOPOX PRIMER 6

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling
Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 1040 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 390 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPOX PRIMER 6 HARDENER
Glans Halvmatt