TEKNOPOX 8

  • Grundfärg

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 55 %
Vikttorhalt ca. 940 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Glans Matt