TEKNOPLAST HS 750

Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Brytsystem Teknomix