TEKNOPLAST HS 250

  • Kemikaliebeständighet
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
Volymtorrhalt ca. 62 %
Vikttorhalt ca. 940 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 360 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix