TEKNOPLAST HS 150 A

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 70 %
Vikttorhalt ca. 1050 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOPLAST A HARDENER
Glans Halvblank
Godkännanden & Certifikat STUK-YTO-PR 210 (Finland),TBY