TEKNOLAC COMBI 50-30 (TEKNOLAC 50-30)

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 580 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 530 g/l
Glans Halvblank