TEKNOL 1888

Laserande grundfärg

  • Vattenburen
  • Grundfärg

Vattenburen, alkyd/akrylbaserad, snabbtorkande och laserande grundfärg som är avsedd för industriell applicering. Framhäver träets naturliga ytstruktur

Industriell ytbehandling av träfasader och trähuselement. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga

Skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast påföljande sommar.

Tekniska datablad

Volymtorrhalt ca. 23 %
Vikttorhalt ca. 270 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 3 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatablad
Förtunning Kan förtunnas 0 - 10 % med vatten
Rengöringsförtunning Utrustningen rengörs med vatten