TEKNOFLOOR 600F

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Volymtorrhalt ca. 100 %
Vikttorhalt ca. 1400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 660H
Glans Högblank
Godkännanden & Certifikat CE-märkning