TEKNODUR MIOX 3413 INACTIVE

  • Korrosionsskyddande
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
Volymtorrhalt ca. 63 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 330 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7343 INACTIVE
Glans Halvblank