TEKNODUR COMBI 3560-70

Volymtorrhalt ca. 74 %
Vikttorhalt ca. 1200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 240 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Blank
Brytsystem Teknotint