TEKNODUR COMBI 3430-20

Volymtorrhalt ca. 58 %
Vikttorhalt ca. 880 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 380 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Blank