TEKNODUR 295-900

  • UV beständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Lack
Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 565 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 435 g/l
Pot life 1,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Glans Högblank