TEKNODUR 100 9-12

Volymtorrhalt ca. 46 %
Vikttorhalt ca. 590 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 7:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Högblank