TEKNODUR 0210

  • Kamouflage
  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lack

Tekniska datablad

Volymtorrhalt ca. 45 %
Vikttorhalt ca. 490 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 530 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Glans Helmatt