KORRO SE

  • 2-komponent
  • Shopprimer
Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 1800 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 550 g/l
Pot life 24 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 12:7 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: KORRO SE HARDENER
Glans Matt