INERTA PRIMER 3 A

  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 990 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: INERTA PRIMER 3 A HARDENER
Glans Halvmatt
Härdtid 3 (metall temperatur)
Godkännanden & Certifikat SS 185201