INERTA 51 MIOX A

  • Grundfärg
  • Mellanbehandling
Volymtorrhalt ca. 55 %
Vikttorhalt ca. 1100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 400 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: INERTA 51 MIOX A HARDENER
Glans Halvmatt
Godkännanden & Certifikat TBY