INERTA 50 A

  • Topcoat

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 48 %
Vikttorhalt ca. 700 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: INERTA 50 A HARDENER
Glans Blank
Godkännanden & Certifikat STUK-YTO-PR 210 (Finland)