INERTA 160 A

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 96 %
Vikttorhalt ca. 1400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Glans Blank