HARDENER 7323-03

Härdare

Härdare till vattenbaserad tvåkomponent polyuretantäckfärg.

Härdaren kan användas i följande produkttyper: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 och TEKNOCOAT AQUA 1330-0X.

Applicering

BLANDNING AV KOMPONENTERNA: Blandningsförhållandet mellan grundlack och härdare finns angivet på grundlackens etikett. Bas och härdare ska blandas noga med maskin före användning. Härdaren blandas i basen på en gång. Omblandningstiden bör vara minst 5 minuter. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Produkten kan även användas i 2-K system. Färdigblandad färg ska användas inom 3 timmar efter blandning, därefter kan färgen inte användas.

Appliceringsförhållanden

Härdaren ska vara tempererad innan den öppnas och används.

Lagring

Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör härdarburk förvaras omsorgsfullt sluten. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Förvaras frostfritt.

Blandning av komponenter

Blandningsförhållandet mellan grundlack och härdare finns angivet på grundlackens etikett. Bas och härdare ska blandas noga med maskin före användning. Härdaren blandas i basen på en gång.
Volymtorrhalt ca. 77 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 222 g/l
Rengöringsförtunning Rengör med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 2-K system kontakta Teknos eller systemleverantören: Härdaren rengörs med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 1-K system: Den blandade produkten rengörs med TEKNOSOLV 7030-00 eller TEKNOCLEAN 1950-02.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.