FUTURA AQUA 80

Blank lackfärg

  • Nötningsbeständig
  • Vattenburen

Vattenburen uretan-alkydbaserad täckfärg för fast och fristående inredning inomhus och utomhus. Färgproduktgrupper 321, 322 och 466 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.

Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 80 för grundmålade eller tidigare med alkydfärg målade ytor av trä, metall och inredningsskivor: dörrar, fönsterbågar, skåpserier, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, trappräcken, värmeelement och rörledningar. Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA 80 för grundmålade fönsterbågar, dörrar, trädgårdsmöbler m.m. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 80 också för puts- och spackelytor som är grundmålade med FUTURA AQUA 3 häftgrundfärg, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Applicering

Ytor av trä, träfiberskiva och inredningsskiva samt galvaniserade metallytor grundmålas med FUTURA AQUA 3 häftgrundfärg. Rostande stålytor samt aluminium- och kopparytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 15 volymprocent. Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Torktid - genomtorr efter 2 - 3 dygn
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.
Kulörer Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas kulörer.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)