EPINOX BOSMAN 54

  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 53 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 10 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:40 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: UTWARDZACZ 197