DRYWOOD POSEIDON SG

  • UV beständig
  • Vattenburen
  • Mellanbehandling
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 35 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 100 g/l
Glans Halvblank
Densitet ca. 1,1 g/ml