DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Låghärdande
  • Vattentät
  • Vattenburen
  • Sealer

Förbehandling av yta

Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 28 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 5 g/l
Densitet ca. 1,03 g/ml
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning
Kulörer
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat ,