DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Vattentät
  • Sealer
  • Vattenburen
Volymtorrhalt ca. 45 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Densitet ca. 1,15 g/ml
Godkännanden & Certifikat