IHMEC – öppnar dörren för små och medelstora företag som vill exportera till Mellanösterns byggindustrimarknader

IHMEC-projektet skapar gemensamma hygienlösningar för inomhusbruk på små och medelstora företag i centrala Baltikum för export till Mellanösterns byggindustrimarknader med inomhushygien (IH) som konkurrensfördel. Projektet sammanför relevanta grupper från Sverige, Estland och Finland med målsättningen att ta sig in på Mellanösterns byggindustrimarknader med nya och skräddarsydda IH-lösningar. En av partnerna i projektet är HygTech Alliance.

Mellanösterns klimat tvingar människor att hålla sig inomhus, vilket innebär att stora folkmassor som möts dagligen på exempelvis köpcentra, flygplatser, skolor och sjukhus löper hög risk att drabbas av infektioner. Det finns ett desperat behov av nya lösningar för att förhindra global spridning av allvarliga sjukdomar.

Även om Mellanösternmarknaden erbjuder lukrativa affärsmöjligheter kan de inte utnyttjas av enskilda företag eller företagsgrupper. Samtliga aktörer involverade i planering, utformning, konstruktion och inredning av inomhusutrymmen krävs för att uppnå effektiva IH-resultat. De flesta affärsaktörer på IH-området är emellertid små eller medelstora företag som saknar de nödvändiga kunskaperna och resurserna för att exportera till värdmarknader på betydande fysiskt och kulturellt avstånd. IHMEC har kombination av funktioner som behövs när det gäller lokal närvaro, inomhushygien och marknadsföring.

IHMEC har kombination av funktioner som behövs när det gäller lokal närvaro, inomhushygien och marknadsföring.

”Finländarna är pionjärer på inomhushygienteknik. Satakunta-universitetet för tillämpad vetenskap och Pori-enheten inom Åbo ekonomihögskola vid Åbo-universitetet har, i samarbete med ett stort företagsnätverk, undersökt lösningar för att förbättra inomhushygienen sedan 2012,” berättar projektledaren Tiina Mäkitalo-Keinonen från ekonomihögskolan vid Åbo-universitetet, som samordnar projektet.

Living Lab-forskningsresultaten har behandlats tillsammans med Building Information Foundation och lett fram till en serie riktlinjer för inomhushygien. Riktlinjerna täcker in alla frågor som rör inomhushygien. De utgör grunden för de lösningar som ska utvecklas i IHMEC-projektet.

”Vårt interdisciplinära forskningsteam har tagit fram riktlinjer och standarder för inomhushygien. Baserat på undersökningen vågar vi påstå att riktlinjerna, som har tagits fram av Building Information Committee, för första gången någonsin i världen täcker in alla aspekter av inomhushygien. Riktlinjerna är en central del i den expertkompetens om export som vi erbjuder i projektet: De utgör ett kvalitetskrav och synliggör inomhushygienen”, säger Senior Researcher Riika Mäkinen från Satakunta-universitetet för tillämpad vetenskap.

Lyft för mellanösternexport

I IHMEC-projektet kompletterar kompetensen inom nationella grupper och samarbetspartners varandra. Huvudpartnern är Åbo ekonomihögskola vid Åbo-universitetet, som ansvarar för att planera exportprogrammet för Mellanöstern tillsammans med Uppsala universitet. Forskningen och referensdata om olika tekniker och material sammanställs i en enda databas som sköts av KTH i Stockholm.

IHMEC-projektteamet inledde samarbetet om inomhushygien med Saudiarabien genom att bjuda in Ibrahim Almafdali till Pori-enheten vid Åbo ekonomihögskola, så att man kunde utbyta erfarenheter av det saudiarabiska affärsklimatet.

”Esterna, å sin sida, är pionjärer när det gäller moduldesign, som gör det möjligt att integrera olika lösningar. Projektet kommer också skapa ett så kallat modellområde i Saudiarabien, där kunden kan se vad hygieniska konstruktioner innebär i praktiken”, säger projektledare Tiina Mäkitalo-Keinonen.

En av partnerna i projektet är HygTech Alliance, en allians mellan sex finska företag som utvecklar och marknadsför hygienhanteringsprodukter och helhetslösningar. Medlemmarna i alliansen är Abloy, Isku Interior, Korpinen, Oras, Lojer och Teknos.

”Isku räknar med att projektet ska innebära ett lyft för mellanösternmarknaden. Exportpotentialen för mellanösternmarknaden är tiotals miljoner euro, och den finska expertisen inom smittskyddskontroll är väldigt ansedd”, säger Anne Laitinen, Director of Health Care Area på Isku Interior Ltd.

Projektet pågår från mars 2018 till februari 2021. Det samfinansieras med programmet Interreg Central Baltic och projektets hela budget ligger på 2,18 miljoner euro.

Mer information: Tiina Mäkitalo-Keinonen, tiina.makitalo-keinonen@utu.fi

HygTech Alliance

HygTech Alliance är sex allierade finska företag som utvecklar och introducerar omfattande lösningar och produkter inom inomhushygienhantering.

ABLOY - automatiska dörrar och hygieniska produkter - inklusive dörrknappar, pull-cords och barriärer.

ISKU INTERIOR - Isku Health, världens första sortiment av möbler vilka bidrar till att minska spridningen av infektioner.

KORPINEN - badrumsmöbler och produkter som tar hänsyn till strikta hygienkrav.

ORAS - kontaktfria, hygieniska, lättanvända och säkra kranar som sparar vatten och energi.

LOJER - antimikrobiella sjukhus och vårdmöbler.

TEKNOS - Den aktiva antimikrobiella komponenten i TIMANTTI CLEAN specialakrylatfärg och INFRALIT EP / PE 8235 pulverlack och klarlack är silverfosfatglas baserat på BioCote®-tekniken, vilket gör att lackytan är hygienisk och har visat sig skydda mot många typer av mikrober så som bakterier och mögel.

www.hygtechalliance.com