Innehåll 2018/2

IHMEC – öppnar dörren för små och medelstora företag som vill exportera till Mellanösterns byggindustrimarknader

IHMEC är ett treårigt projekt som samfinansieras med EU´s program Interreg Central Baltic, och samordnat av Pori-enheten vid Åbo ekonomihögskola. Projektet sammanför relevanta grupper från Sverige, Estland och Finland med målsättningen att ta sig in på Mellanösterns byggindustrimarknader med nya och skräddarsydda IH-lösningar.

En av parterna i projektet är HygTech Alliance, en allians mellan sex finska företag som utvecklar och marknadsför hygienhanteringsprodukter och helhetslösningar. Läs mer om IHMEC och Teknos

Lösningar för bättre inomhushygien