Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Vårt engagemang för kvalitet och miljöfrågor finns djupt inbäddat i våra verksamhetsprinciper.

Verksamhetsprinciper

Vårt mål är att utveckla, tillverka och leverera färgprodukter och tillhandahålla tillhörande tjänster på ett ansvarsfullt sätt som respekterar miljön, människorna vi arbetar med och samhällena vi arbetar i. Våra verksamhetsprinciper syftar till att:

  • Säkerställa hög kundtillfredsställelse
  • Implementera säkra tillverkningsprocesser för miljö och personal
  • Minska vår miljöbelastning
  • Uppnå genomsnittlig lönsamhet enligt ovanstående

Inbäddat i allt vi gör

Vi tror att vår bästa leverantör är jorden - vår planet ger oss de råvaror vi behöver för att utveckla våra färger, producera våra förpackningar och transportera våra produkter över hela världen. För att säkerställa att vi skyddar dessa resurser för kommande generationer närmar vi oss vår produktutveckling och tillverkning på ett miljövänligt sätt. Vi strävar efter att:

  • Utveckla vår kunskap och kompetens inom alla våra verksamhetsområden.
  • Förse våra kunder med vägledning till att välja produkter som uppfyller deras prestanda- och applikationskrav med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Ta oss an produktutveckling på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att välja lämpliga råvaror och genom att vidareutveckla produkter med vattenburen teknologi och med låg halt av lösningsmedel.
  • Minska miljöpåverkan från vår produktion genom en effektivisera användningen av råvaror och genom att vidareutveckla tillverkningsprocesser.
  • Bistå våra anställda, kunder och andra intressenter med information om miljö, hälsa och säkerhet.

Miljöansvar på varje parameter

REACH, VOC, BPD ... att hålla sig uppdaterad med dagens komplexa regelverk är tidskrävande och komplicerat, men vi kan hjälpa till att säkerställa att du är kompatibel med den senaste lagstiftningen. Våra forskningslabb kan skryta med några av världens mest kunniga experter på färger och ytbehandlingar. De kan hjälpa dig att anpassa dina metoder efter dagens miljöregler och förbereda dig för framtida lagstiftning.

Vi känner ett starkt engagemang för vårt miljöansvar och har gjort EU:s miljöbestämmelser till en av hörnstenarna i vår utvecklingsprocess. Alla våra färger och ytbehandlingar uppfyller kända krav i REACH- och VOC-direktiven. Vi tror också på att säkra vår verksamhet för framtiden genom att eliminera vår användning av råmaterial som kan komma att förbjudas när REACH är genomfört fullt ut.