Teknos Norge

PÅ vatten, PÅ land och i luften

Höghus i trä som slår rekord, användning till havs, byggnadsbeläggningar och alla typer av formsättning utomhus samt träfönster – Teknos Norge är ett mångsidigt och aktivt nationellt dotterbolag med kontor i norr. 

”Norge är ett stort land och resor till kunder kan gå längs avlägsna vägar och ta lång tid", förklarar Espen Lund, VD för Teknos Norge AS. ”Men för vår hängivna och kompetenta supportpersonal är ingen resa för lång."

Receptet verkar betala sig. Teknos har representerats i Norge av en oberoende säljavdelning sedan 1991 och man har växt stadigt sedan dess. Som VD har Espen Lund haft ansvar för Teknos verksamhet i Norge sedan januari 2017.

Teknos Norges årliga omsättning uppgår nästan till 140 miljoner NOK (ca 14,5 miljoner euro). De senaste siffrorna är inte tillgängliga än, men det finns redan tecken som tyder på att 2018 var ett särskilt bra år.

”Verksamheten inom byggnadsytbehandling har växt enormt”, förklarar Espen Lund. ”Till att börja med beror det på att vi har kunnat utöka vår distributionsbas genom att integrera Teknos Drywood och dess starka försäljningspartners här i Norge. För det andra har vädret i år varit perfekt för renovering utomhus. Man kan inte alltid vara säker på bra väder i Norge, och därför har det varit en stor efterfrågan på byggnadsytbehandlingar i år.”

Ledande position på den inhemska marknaden

Formsättning utomhus och fönster är fortfarande Teknos Norges främsta affärsområden. Teknos är marknadsledande på båda dessa områden i Norge, men formsättning utomhus är det tydligt dominerande området, med en marknadsandel på över 60 procent.

Industriella ytbehandlingar för träinredning blir allt mer populärt. Teknos Norge ser för närvarande störst framgång inom lösningar för inomhuspaneler. De vanligaste kraven är korta behandlingstider och ett traditionellt utseende med moderna substrat – och Teknos kan erbjuda innovativa lösningar som uppfyller just de kraven.

Flaggskeppsprojekt med TEKNOSAFE

Teknos Norges nyckel till framgång är enastående teknisk support, något som är oumbärligt för industrikunder som vill ha de bästa lösningarna för att uppnå hög kvalitet och oöverträffad bearbetning.

Men Teknos vinner även nya kunder och nya projekt i Norge tack vare innovativa lösningar. Vi kan ta de brandhämmande TEKNOSAFE-grundfärgerna som exempel. Dessa systemlösningar är certifierade enligt europeiska och lokala norska brandskyddsklasser, och de har använts till många framstående projekt de senaste åren. Ett sådant projekt är ”Treet” i Bergen 2015, som är världens högsta bostadshus helt i trä, med en höjd på 51 meter.

Vi är särskilt glada att delta i detta extraordinära flaggskeppsprojekt med brandskyddande TEKNOSAFE för interöra och exteröra ytbehandlingar.

Espen Lund, Managing Director, Teknos Norge AS

Byggnaden ”Mjøstårnet” i Brumundal norr om Oslo kommer att bli ännu högre. Enligt planen ska byggnaden vara slutförd i början av 2019 och den kommer att innehålla kontor, lägenheter och hotell. Den kommer att sätta ett nytt världsrekord: 18 våningar och 80 meter hög med en konstruktion av limträ. ”Vi är mycket glada att vara en del av detta otroliga flaggskeppsprojekt med brandhämmande ytbehandlingar både inom- och utomhus från TEKNOSAFE”, säger Espen Lund.

Goda framtidsutsikter

Teknos Norge arbetar inte bara på hög höjd, utan även på marken och till och med till havs. Teknos tillhandahåller kraftigt korrosionsskydd för oljeriggar och har i många år varit etablerad leverantör av specialfärg för vägmarkeringar, särskilt i de nordiska länderna.

Infrastruktursektorn förväntas ha en enorm potential för Teknos Norge de närmsta åren. ”Den norska regeringen har just inlett ett program för omfattande byggnation av vägar, broar och tunnlar i Norge”, förklarar Espen Lund glatt. ”Från vägmarkeringar till korrosionsskydd för brokonstruktioner – vi har de perfekta lösningarna för alla dessa projekt.”

Teknos Norge ser fram emot spännande år framöver, med goda framtidsutsikter för framgångsrik Teknos-försäljning.

”Vi är mycket glada att vara en del av det otroliga flaggskeppsprojektet ”Mjøstårnet” med brandhämmande beläggningar både inom- och utomhus från TEKNOSAFE”, säger Espen Lund VD för Teknos Norge AS.

Espen Lund, VD, Teknos Norge A/S

Teknos Norge A/S

Grundades 1991

Spikkestad (20 km sydväst om Oslo)

Årsintäkter ca 14,5 miljoner euro

”Treet” – brandskydd med TEKNOSAFE

Fjorton våningar hög och med en fantastisk utsikt över hamnstaden Bergen och det omgivande fjordlandskapet – det här är ”Treet” som byggdes 2015.

De synliga ytorna på limträdelarna på insidan har behandlats med TEKNOSAFE 2467-00 och den transparenta ytbehandlingen TEKNOCLEAR AQUA 1331. TEKNOSAFE 2467-00 
fungerar också som ett skummande, isolerande skikt i händelse av brand. 

Fallstudie Treet

 

Painting News oktober 2018