Innehåll 2018/2

IHMEC – öppnar dörren för små och medelstora företag som vill exportera till Mellanösterns byggindustrimarknader

IHMEC är ett treårigt projekt som samfinansieras med EU´s program Interreg Central Baltic, och samordnat av Pori-enheten vid Åbo ekonomihögskola. Projektet sammanför relevanta grupper från Sverige, Estland och Finland med målsättningen att ta sig in på Mellanösterns byggindustrimarknader med nya och skräddarsydda IH-lösningar.

En av parterna i projektet är HygTech Alliance, en allians mellan sex finska företag som utvecklar och marknadsför hygienhanteringsprodukter och helhetslösningar. Läs mer om IHMEC och Teknos

Lösningar för bättre inomhushygien

Prenumerera på nyhetsbrevet Painting Metal

Prenumerera på nyhetsbrevet Painting Wood