Stilfull hel-matt vänderbeständighet

NORDICA MATT är en helmatt husfärg med väderbeständighet i Nordica-klass. Kombinationen av råvaror av hög kvalitet ger ett hårt men flexibelt färgskikt som är smutsavvisande och håller sig rent bättre än vanlig husfärg.

Tack vare sin förmåga att hålla sig ren, den fantastiska färgbeständigheten och väderbeständigheten ger NORDICA MATT ett mycket långvarigt skydd av trähuset. Den unika matta färgen får huset att se snyggt ut även i mörkare nyanser. Den är lämplig för nya-primad trä och ytor som tidigare belagts med akrylat eller oljefärg, såsom fasadbekläddnad, ytterpanel och trästaket.

NORDICA MATT ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom mindre sprickbildning. Färgskiktet släpper dock igenom vattenånga, vilket gör att fukt transporteras genom byggnaden på normalt sätt.