Teknos färganläggning i S:t Petersburg står färdig

Byggnationen av Teknos färganläggning i S: t Petersburg, Ryssland, har slutförts. Anläggningen invigdes den 9 juni 2015.

Servandes den Ryska och dess närliggande marknader, anställer den nya anläggningen cirka 100 personer. Den producerar vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade färger för metall- och träindustrin, konsumentfärger och pulverfärger. Produktionskapaciteten hos lackeringsanläggningen i S:t Petersburg är 5-10 miljoner liter, men kan ökas upp till 20 miljoner liter.

I sitt anförande, betonade VD:n Paula Salastie vikten av den ryska marknaden för Teknos, både nu och i framtiden.

"Anläggningen stödjer vår tillväxt i Ryssland och CIS. Ryssland är en stor och växande marknad i vilken vi alltid har satsat ", säger Salastie.

Teknos har verkat på den ryska marknaden sedan Sovjettiden. Som ett självständigt bolag har Teknos verkat där sedan 2006. Under 2008 upprättades ett gemensamt bolag, Teknos Deko, med en lokal färgtillverkare, för att producera konsumentfärger. Teknos Deko har varit helägt av Teknos sedan 2012. Under 2010 förvärvades Tikkurilas pulverfärgsanläggning i Ryssland. Produkterna tillverkas och marknadsförs under namnet OHTEK.

"Teknos är ett globalt företag som vill erbjuda tekniska tjänster lokalt, likaså tillverkning för sina kunder. Vi har även möjlighet att garantera tillförlitliga leveranser på lokala marknader. Vi investerade i fabriken i S:t Petersburg för att bättre möta den växande efterfrågan på färg i Ryssland", säger Pekka Rantamäki, Senior Vice President.

Bolaget köpte en tomt för byggprojektet 2012. Investeringen var värd nära 20 miljoner euro. Byggandet av anläggningen inleddes i december 2013 och den första omgången färg producerades i mars 2015.

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+3581234567
paula.salastie@teknos.com