Category c3

Låg 

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC3.01/L/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x100 μm  
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    60


Målningssystemkod TEC3.01/L/A2
A2

 Färg Bindemedelstyp  
TEKNOLAC COMBI 2280-02   AK  1x100 μm  
 Total skikttjocklek    100 μm
Målningssystemets VOC, g/    60


Målningssystemkod TEC3.01/L/A3

A3

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT COMBI 50   AK  1x100 μm  
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/    80

Målningssystemskod TEC3.01/L/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY 1x60 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY 1x40 μm
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    96

Målningssystemskod TEC3.01/L/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00  AK  1x60 μm  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    105


Målningssystemskod TEC3.01/L/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  1x60 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/    102

Målningssystemskod TEC3.01/L/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3  AK  1x60 μm  
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    95


Målningssystemskod TEC3.01/L/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3   AK  1x60 μm
 TEKNOSYNT 90  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    100 μm
 Målningssystemets VOC, g/    106

Medium

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC3.02/M/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  2x80 μm  
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    185


Målningssystemkod TEC3.02/M/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
TEKNOLAC COMBI 2280-02   AK  2x80 μm  
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/    96


Målningssystemkod TEC3.02/M/A3

A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT COMBI 50   AK  2x80 μm  
 Total skikttjocklek    160 μm
Målningssystemets VOC, g/    178

Målningssystemkod TEC3.02/M/B1
B1

Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00  AK  1x100 μm  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x60 μm
Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    167


Målningssystemkod TEC3.02/M/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  1x100 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x60 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/    163

Målningssystemkod TEC3.02/M/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3  AK  1x100 μm  
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  1x60 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    155


Målningssystemkod TEC3.02/M/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOSYNT PRIMER 3   AK  1x100 μm
 TEKNOSYNT 90  AK  1x60 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/    170

Målningssystemkod TEC3.05/M/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm  
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    51


Målningssystemkod TEC3.05/M/A2
A2

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/    29


Målningssystemkod TEC3.05/M/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 INERTA 271  EP  1x120 μm
Total skikttjocklek    120 μm
Målningssystemets VOC, g/    32


Målningssystemkod TEC3.05/M/A4

A4

Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x120 μm
Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/    69 - 90


Målningssystemkod TEC3.05/M/A5

A5

Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/    47


Målningssystemkod TEC3.05/M/A6

A6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/    8 - 72


 

Hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC3.03/H/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x80 μm  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  2x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    230


Målningssystemskod TEC3.03/H/A2
A2

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 2280-02   AK  1x80 μm  
 TEKNOLAC COMBI 2280-02  AK  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/    121


Målningssystemskod TEC3.03/H/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT COMBI 50   AK  1x80 μm  
 TEKNOSYNT COMBI 50   AK  2x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/    160

Målningssystemskod TEC3.03/H/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  2x80 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY  1x40 μm
Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    181

Målningssystemskod TEC3.03/H/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00  AK  2x80 μm  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    202


Målningssystemskod TEC3.03/H/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  2x80 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/    200

Målningssystemskod TEC3.03/VH/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3  AK  2x80 μm  
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    202


Målningssystemkod TEC3.03/H/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3   AK  2x80 μm
 TEKNOSYNT 90  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/    212

Målningssystemkod TEC3.06/H/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x90 μm  
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    77


Målningssystemkod TEC3.06/H/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    44


Målningssystemkod TEC3.06/H/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 INERTA 271  EP  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    47


Målningssystemkod TEC3.06/H/A4

A4

Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x90 μm
Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    103 - 135 


Målningssystemkod TEC3.06/H/A5

A5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    71


Målningssystemkod TEC3.06/H/A6

A6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    12 - 108


 

Målningssystemkod TEC3.06/H/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    58


Målningssystemkod TEC3.06/H/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  1x120 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    78


Målningssystemkod TEC3.06/H/E3

E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x120 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek  

 180 μm

 Målningssystemets VOC, g/    60 / 66


Målningssysstemkod TEC3.06/H/E4

E4

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    66 - 75


Målningssystemkod TEC3.06/H/E5

E5

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    70 - 84


Målningssystemkod TEC3.06/H/E6

E6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    56


Målningssystemkod TEC3.06/H/E7

E7

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    29 - 72

Målningssystemkod TEC3.06/H/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    118


Målningssystemkod TEC3.06/H/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x120 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x60 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    148


Målningssystemkod TEC3.06/H/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x70 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    147 / 153


Målningssystemkod TEC3.06/H/B4

B4

Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  1x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    126 - 135


Målningssystemkod TEC3.06/H/B5

B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    130 - 144


Målningssystemkod TEC3.06/H/B6

B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    115


Målningssystemkod TEC3.06/H/B7

B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    89 - 132

Målningssystemkod TEC3.06/H/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    77


Målningssystemkod TEC3.06/H/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x140 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    92


Målningssystemkod TEC3.06/H/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x140 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
  Målningssystemets VOC, g/    91 - 97


Målningssystemkod TEC3.06/H/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    85 - 94


Målningssystemkod TEC3.06/H/D5
D5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    89 - 103


Målningssystemkod TEC3.06/H/D6
D6

 Färg   Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    74


Målningssystemkod TEC3.06/H/D7
D7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    48 - 91

Målningssystemkod TEC3.09/H/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97


Målningssystemkod TEC3.09/H/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    111 - 129


Målningssystemkod TEC3.09/H/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    93


Målningssystemkod TEC3.09/H/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    60 - 114

Målningssystemkod TEC3.09/H/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    70


Målningssystemkod TEC3.09/H/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    84 - 102

Mycket hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC3.04/VH/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x60 μm  
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    300


Målningssystemkod TEC3.04/VH/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC COMBI 2280-02  AK  1x60 μm  
 TEKNOLAC COMBI 2280-02  AK  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    157


Målningssystemkod TEC3.04/VH/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  1x60 μm  
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    208

Målningssystemkod TEC3.04/VH/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  1x60 μm
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  2x80 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    233

Målningssystemkod TEC3.04/VH/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00  AK  1x80 μm  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00  AK  1x100 μm
 TEKNOLAC COMBI 50  AK  1x80 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    268


Målningssystemkod TEC3.04/VH/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  3x70 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x50 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/    258


Målningssystemkod TEC3.04/VH/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  1x60 μm
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  2x80 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/    261


Målningssystemkod TEC3.04/VH/B4
B4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  1x60 μm
 TEKNOLAC PRIMER 0168-00   AK  2x80 μm
 TEKNOLAC 0191  AK  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/    258

Målningssystemkod TEC3.04/VH/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3  AK  1x70 μm  
 TEKNOSYNT PRIMER 3  AK  2x70 μm
 TEKNOSYNT COMBI 50  AK  1x50 μm  
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    263


Målningssystemkod TEC3.04/VH/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOSYNT PRIMER 3   AK  1x80 μm
 TEKNOSYNT PRIMER 3   AK  2x60 μm
 TEKNOSYNT 90  AK  1x60 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/    276

Målningssystemkod TEC3.07/VH/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x120 μm  
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    103


Målningssystemkod TEC3.07/VH/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    59


Målningssystemkod TEC3.07/VH/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 INERTA 271  EP  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    63


Målningssystemkod TEC3.07/VH/A4

A4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x120 μm
Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    138 - 180 


Målningssystemkod TEC3.07/VH/A5

A5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    94


Målningssystemkod TEC2.06/VH/A6

A6

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    16 - 144


 

Målningssystemkod TEC3.07/VH/E1
E1

Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    73


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  2x100 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    81


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E3

E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek  

 240 μm

 Målningssystemets VOC, g/    79 / 85


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E4

E4

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    81 - 90


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E5

E5

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    85 - 99


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E6

E6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    70


Målningssystemkod TEC3.07/VH/E7

E7

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    44 - 87

Målningssystemkod TEC3.07/VH/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    166


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    200


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    198 / 204


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B4

B4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x90 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    181 - 188


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B5

B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    179 - 193 


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B6

B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    165


Målningssystemkod TEC3.07/VH/B7

B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    138 - 181 

Målningssystemkod TEC3.07/VH/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    103


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    117


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
  Målningssystemets VOC, g/    116 / 122


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    110 - 119


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D5
D5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    114 - 128


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D6
D6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    100


Målningssystemkod TEC3.07/VH/D7
D7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    73 - 116

Målningssystemkod TEC3.10/VH/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
  Målningssystemets VOC, g/m²    170


Målningssystemkod TEC3.10/VH/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
Målningssystemets  VOC, g/m²    129


Målningssystemkod TEC3.10/VH/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    168 / 174


Målningssystemkod TEC3.10/VH/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    127 / 133


Målningssystemkod TEC3.10/VH/D5
D5

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    119 - 126


Målningssystemkod TEC3.10/VH/D6
D6

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 100 9-00  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    147

Målningssystemkod TEC3.10/VH/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    114


Målningssystemkod TEC3.10/VH/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  2x70 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    134 - 159


Målningssystemkod TEC3.10/VH/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
  Målningssystemets VOC, g/m²    109


Målningssystemkod TEC3.10/VH/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    63 - 138

Målningssystemkod TEC3.10/VH/E1

 Färg  Bindemedelstyp  E1
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    143


Målningssystemkod TEC3.10/VH/E2

 Färg  Bindemedelstyp  E2
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102


Målningssystemkod TEC3.10/VH/E3

 Färg  Bindemedelstyp  E3
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
  Målningssystemets VOC, g/m²    141 / 147


Målningssystemkod TEC3.10/VH/E4

 Färg  Bindemedelstyp  E4
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    100 / 106


Målningssystemkod TEC3.10/VH/E5

 Färg  Bindemedelstyp  E5
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92 - 99


Målningssystemkod TEC3.10/VH/E6

 Färg  Bindemedelstyp  E6
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 100-09  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    120

Målningssystemkod TEC3.10/VH/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    88


Målningssystemkod TEC3.10/VH/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    105 - 126