Brandskyddande ytbehandlingssystem
TEKNOS FR FACADE & TEKNOS FR PANEL

Vid brand sväller färgen och bildar ett tåligt, skyddande skumlager med isolerande effekt som förhindrar att brännbara gaser frigörs från träet. Ifall branden fortsätter, förkolnas träets yttre skikt utan att antändas.

Arkitektonisk frihet och säkerhet med brandskyddande ytbehandling

TEKNOS FR FACADE är ett brandskyddande färgsystem för interiört och exteriört bruk. Systemet är lämpat för fasadpanel samt tak- och väggpanel, och det möjliggör att trä kan användas i projekt där det tidigare varit förbjudet på grund av brandsäkerhetsrisker, till exempel i tätbebyggda områden och i höghus. 
TEKNOS FR PANEL är ett brandskyddande färgsystem för interiört bruk av träbaserade ytor.

Färgsystem och klassifikationer

I grund och botten handlar förordningen om att människor ska kunna lämna byggnaden innan branden breder ut sig. Byggprodukter och byggnadselement är klassificerade enligt deras egenskaper med hänvisning till reaktion vid brand och / eller beständighet mot brand.

TEKNOS FR FACADE för exteriör användning 
Brandskyddsprimer  TEKNOSAFE 2407 350 g/m2
Mellanskikt NORDICA EKO 3330 150 g/m2
Slutstrykning NORDICA EKO Husfärg  Appliceras på plats med pensel

Klassificering B-s1, d0 enligt EN13501-1
B-s1,d0  är den bästa brandklassificering för organiska material: (svåra att antända, ingen / knappast någon rökutveckling, inga brinnande droppar)

Klassificering K110 och K210 enligt EN13501-2
Brandskyddsförmåga K är förmågan hos en vägg eller takbehandling att förse materialet bakom täckskyddet med skydd mot antändning, förkolning och annan skada under en angiven tidsperiod.

Klassificering DRF Klass EXT  (Hållbarhet av reaktion för brandprestanda) för exteriör appliceringar enligt NT Fire 054 

Klassifikation SP Fire 105: Godkänd

 

 TEKNOS FR FACADE för interiör användning 
Brandskyddsprimer TEKNOSAFE 2407 250 g/m2
Mellanskikt industriell interiör akrylfärg från TEKNOS 60 g/m2

 

TEKNOS FR PANEL för icke väderutsatta transparenta ytor
  1-skikts system 2-skikts system  
Brandskyddsprimer TEKNOSAFE 2467 TEKNOSAFE 2467 200 g/m2
Toppfärg   TEKNOCLEAR AQUA 1331-01
(ID 2560953)
< 100 g/m

 

TEKNOS FR PANEL för icke väderutsatta vita ytor
  2-skikts system  
Brandskyddsprimer TEKNOSAFE 2457 320-340 g/m2
Toppfärg TEKNOCOAT AQUA 1864-62 20-25 g/m

Klassificering B-s1, d0 enligt EN13501-1
B-s1,d0  är den bästa brandklassificering för organiska material: (svåra att antända, ingen / knappast någon rökutveckling, inga brinnande droppar)

Brandskyddande ytbehandlingar

Teknos FR Facade & Teknos FR Panel

Ladda ner broschyr

TEKNOS FR i SP Fire 105-test: utförd på fasadpanel och yttre väggar där en rumsbrand simuleras.

TEKNOS FR i Single Burning Item (SBI)-test, byggprodukter utsätts för termisk hetta från gasbrännare.

Ett litet trähus behandlas på ena halvan med ett normalt ytbehandlingssystem och på andra halvan med TEKNOSAFE 2407-00.