Brandskydd för stålkonstruktioner

Teknos och Hensel i Sammarbete

Ytbehandling för rost och brandskydd

I en brandsituation , måste de primära strukturerna i en byggnad hålla för den minsta tid som angivits för dem. Syftet är att säkerställa säkerheten för människor i byggnaden.

Brandskyddande ytbehandlingar förlänger uppvärmningstiden för stålet. Genom inverkan av värme, bildar den svällande färgen ett skumskikt , som isolerar värmeöverföringen från branden till stålet.

Rudolf Hensel GmbH är en ledande specialist inom brandskyddsfärger. Hensels varumärke HENSOTHERM® omfattar en rad både lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade ytbehandlingssystem för brandskyddsmålning.

Teknos och Hensel har samarbetat nära för att utveckla marknadens mest effektiva ytbehandlingssystem för korrosion och brandskydd. För mer detaljerad information, vänligen ladda ner broschyren och kontakta din lokala Teknos representant.

Teknos & Hensel

Kamp mot korrosion och brand

Ladda ner broschyr