Rostskyddsfärg för transformatorer

Teknos produkter för tungt korrosionsskydd har under decennier bevisat sitt värde på den tyska oljeriggen Mittelplate. Operatören Wintershall Dea använder TEKNODUR MIOX 9202-01 för sina transformatorer.

Offshore-användning är bland de mest krävande användningsområdena för korrosionsskyddande ytbehandlingar. Ett exempel är transformatorerna på borr- och produktionsriggen Mittelplate i Schleswig-Holsteins Vadehavet, som är det mest produktiva oljefältet i Tyskland. Majoriteten av transformatorerna finns i en utsatt miljö. Pannor och kylflänsar utsätts ständigt för saltstänk och måste skyddas mot korrosion på ett tillförlitligt sätt.

Äldre transformatorer hade mindre korrosion

”Vid en inspektion upptäckte vi att vissa äldre transformatorer visade betydligt färre tecken på korrosion än nyare”, minns Fabian Ehlers, som i sin roll som elingenjör på Wintershall Dea ansvarar för underhållet och servicen av transformatorerna vid produktionsanläggningen i Holstein. ”Vi undersökte saken och fann att det berodde på de olika ytbehandlingssystemen på pannorna.”

De nyare pannorna var ytbehandlade på konventionellt sätt med en rostskyddsfärg som innehåller zink och ett täckskikt enligt DIN EN ISO 12944 för korrosionsklass C5-M med långvarigt skydd. De äldre pannorna hade däremot varmförzinkats och behandlats med Tarponcryl EGL från Teknos.

Vi har fortfarande tre transformatorer från den första generationen som är i bruk idag som behandlats med systemet från Teknos. Efter över 20 års offshore-användning visar de praktiskt taget inga tecken på röd korrosion.

Fabian Ehlers, Electrical Engineer Wintershall Dea

”Effekterna av de olika ytbehandlingarna är slående”, säger Fabian Ehlers. ”Vi har fortfarande tre transformatorer från den första generationen som är i bruk idag som behandlats med systemet från Teknos. Efter över 20 års offshore-användning visar de praktiskt taget inga tecken på röd korrosion. Till och med på de svåra kantområdena är endast vit korrosion synlig, vilket innebär att zinkbeläggningen fortfarande är intakt. Transformatorpannorna som är minst tio år yngre har i stället belagts med en konventionell behandling enligt C5-M, och de är betydligt mer korroderade och kommer så småningom att succesivt bytas ut.”

Ny specifikation med TEKNODUR MIOX

När man ville ta fram en specifikation för framtida ytbehandlingar diskuterade Fabian Ehlers med Teknos och transformatortillverkaren J. Schneider Elektrotechnik. Man bestämde sig för att använda TEKNODUR MIOX 9202-01, eftersom det är efterträdaren till Tarponcryl EGL. Sedan 2018 har alla nya ytbehandlingar på transformatorer till produktionsbolaget i Holstein utförts enligt den nya specifikationen med TEKNODUR MIOX 9202-01.

Pannorna och infästningarna är tillverkade i svart stål och varmförzinkas med en 120 µm zinkbeläggning efter sandblästring och ett syrabad. Slutligen får de en ytbehandling med ett lager TEKNODUR MIOX 9202-01 som är minst 220 µm tjockt. Arbetet med att bygga upp dessa skikt kräver cirka 4–6 flow coating passager. Fem pannor har ytbehandlats på detta sätt och fler följer de kommande åren.

Detailansicht_fertig_beschichtetet_Kessel (2).jpg

”Vi kan redan se att korrosionsskyddet med den nya ytbehandlingsspecifikationen är betydligt effektivare än systemet som inte levererades av Teknos”, kommenterar Fabian Ehlers. ”De transformatorer som installerades tidigare visade synliga tecken på korrosion efter bara några år, men transformatorerna som har behandlats enligt den nya specifikationen är fortfarande helt intakta vid en jämförbar ålder.”

Mindre ansträngning genom längre skydd

Det betydligt längre underhållsintervallet ger avsevärda fördelar. ”Färgsystemets hållbarhet är en avgörande faktor för oss, eftersom arbetet med att förnya ytbehandlingen är enormt”, förklarar Fabian Ehlers. ”Transformatorerna måste tas bort och föras i land när arbetet ska utföras. De väger upp till sju ton och sitter ofta på svåråtkomliga ställen. Det krävs en omfattande logistisk insats för demontering och återmontering. Borttagning, frakt och återmontering kan ta flera dagar. Dessutom uppstår driftstopp och risk för skador när man arbetar i ett så trångt utrymme. Fördelarna blir stora när ytbehandlingsintervallerna förlängs med flera år. För de transformatorer som behandlas enligt vår nya specifikation räknar vi med att livslängden blir längre än den planerade produktionstiden hos Mittelplate.”

Färgsystemets hållbarhet är en avgörande faktor för oss, eftersom arbetet med att förnya ytbehandlingen är enormt. Fördelarna blir stora när ytbehandlingsintervallerna förlängs med flera år.

Fabian Ehlers, Electrical Engineer Wintershall Dea

”Exemplet med Mittelplate visar att C5-M High-specifikationen inte nödvändigtvis garanterar den förväntade livslängden”, säger Martin Mehler, Business Development Manager på Teknos. ”Det kräver en smart och tekniskt avancerad lösning. Att utveckla ytbehandlingsprodukter som förlänger livslängden på våra kunders tillgångar och få världen att hålla längre är vårt uppdrag som färgtillverkare, och TEKNODUR MIOX 9202-01 är ett utmärkt exempel på detta.”

Detailansicht_fertig_beschichtetet_Kessel (1).jpg

Be om mer information

Björn Ödman
Product Manager, Polyurea
Mobil +46 70 285 21 60 
bjorn.odman@teknos.com

ELLER SKICKA EN KONTAKFÖRFRÅGAN

Teknos har lång erfarenhet av ytbehandlingar för transformatorhus och erbjuder TEKNODUR MIOX 9202-01, en utmärkt lösning som även är lämplig för andra användningsområden som kräver långvarigt korrosionsskydd under krävande förhållanden.

Läs mer

TEKNODUR MIOX 9202-01 är ett mångsidigt, 2-komponents polyuretantäckskikt som innehåller järnoxid. Produkten ger ett utmärkt korrosionsskydd och är lämplig för släta och blästrade SA 2 ½ stål-, zink- och aluminiumytor samt för användning ovanpå lämpliga grundfärger som TEKNODUR PRIMER 3420.

TEKNODUR MIOX 9202-01