Leeb - ett steg före utvecklingen

Inbäddat i Gurktal-alperna och bergen i Nockberge Biosphere Park, ligger samhället Gnesau. I mer än 60 år, har detta varit platsen där Leeb Balkone utvecklat och producerat sina unika produkter, vilka gör dem till Europas ledande balkongproducenter. När det gäller målning av trä- och aluminiumbalkonger har Leeb förlitat sig på Teknos lösningar i åratal.

Europas ledande balkongproducent 

Företaget startade 1904 med ett litet sågverk. När efterfrågan på balkonger ökade och det inte fanns någon annan balkongtillverkare inom deras område, beslutade sig familjen Leeb om att specialisera sig på balkongproduktion. Och de blev framgångsrika.

Med sin aldrig sinande innovationskraft och kreativitet och deras ambition att ständigt ge sina kunder mervärde, utvecklade Leeb sin unika portfölj och lyckades nå till toppen av Europas balkongproducenter. Hittills har Leeb producerat mer än 1500 km balkong och staket. Detta avstånd täcker hela vägen från huvudkontoret i Gnesau till Barcelona. Och det blir fler meter för varje dag.

Leeb Balkone har alltid varit ett familjeföretag, som i dagsläget drivs av den fjärde generationen. VD:n Markus Leeb säger att företaget har sina 150 anställda att tacka för dess framgång. "Med sina djupa specialkunskaper och passion, driver de ständigt innovationer inom produktion och bearbetning."

Det breda utbudet av produkter som erbjuds av den österrikiska marknadsledaren inkluderar balkonger tillverkade av aluminium och trä, staket och skärmar, samt tak och balkong/terrassgolv. I början producerade Leeb balkonger som endast var gjorda av barrträd så som gran och lärk. Med tiden och förändrade marknadskrav, har de lagt till aluminiumbalkonger till sin portfölj. Idag är bara cirka 10% av Leeb’s balkonger gjorda av trä.

Produkterna säljs långt utanför den österrikiska gränsen. De viktigaste exportländerna är Tyskland, Frankrike, Italien, Schweiz och Slovenien. Med mer än 80 säljpartners, är företaget alltid nära sina kunder för att kunna ge dem stöd och service. Företagets strategi talar för sig själv. Företaget har fördubblat sin omsättning under de senaste tio åren och har mer än 100.000 nöjda kunder.

Leeb förlitar sig på ytbehandlingslösningar från Teknos

Under många år har Leeb förlitat sig på de färg och ytbehandlingsslösningar som Teknos erbjuder. Deras samarbete började för 15 år sedan med GORI Industry.

I början levererade vi bara färg för träbalkonger”, minns Reinhard Aberger, försäljningschef på Teknos som stöttat Leeb ända sedan start.

Efter Teknos förvärv av GORI Industry 2009 och på grund av dess breda utbud av produkter, kunde vi äntligen även leverera ytbehandlingar för aluminium.” Under 2013 kunde Teknos slutligen övertyga Leeb om sitt supertåliga polyesterpulver INFRALIT PE 8791. Sedan dess har Teknos också varit Leeb’s huvudleverantör till aluminiumprodukterna.

Leeb bygger på beständighet och hållbarhet vilket gör dem så unika bland sina konkurrenter. På grund av förbättringar inom denna sektor, har Leeb forskat fram nya ytbehandlingslösingar för aluminium.

Det fanns huvudsakligen två skäl till varför vi valde Teknos som vår nya huvudsakliga leverantör av pulver. Å ena sidan, så var Teknos en av de få leverantörer som var i stånd att erbjuda vår kompletta färgskala i mycket väderbeständig kvalitet. Å andra sidan, de många åren av tillförlitligt samarbete med Teknos och framför allt har det fantastiska stödet från Reinhard Aberger var avgörande aspekter för oss", säger Markus Leeb.

Väl beprövad och innovativ färgläggningsprocess

För att behålla kontrollen över kvaliteten på sina produkter, är alla komponenter belagda i en state-of-the-art pulvermålningsanläggning som använder en pulverbeläggningsmetod patenterad av Leeb för just detta ändamål: ALU Comfort Plus®.

Förbehandlingen är avgörande för en ofelbar vidhäftning på materialets yta. En automatisk transportör transporterar de obehandlade aluminiumprofilerna till etsningskabinen, sedan sköljs de med vatten (1x) och med avjoniserat vatten (3x). Efter passivering, passerar de genom den kvarvarande vattentorken.

Sedan blir aluminiumprofilerna belagda med INFRALIT PE 8791 med hjälp av ett automatiskt system eller med manuell pistol. Beläggningens tjocklek är mellan 70 och 110 µm. Efter en härdningstid av 15 minuter i 190 ° C, genomgår varje profil en kritisk granskning i kvalitetslaboratoriet.

När det gäller beläggning av trä profiler, förlitar sig Leeb på en teknik som har bevisat sin kvalitet genom åren. Efter kapning och profilering vacuum-impregneras de enskilda delarna. Vacuum-impregnering ger ett utmärkt grundläggande skydd mot svampar som skulle fläcka och förstöra träet. Dessutom har den ett vattenavvisande och en dimensions-stabiliserande effekt.

The impregnated parts then undergo 3 flow coating cycles during which they are coated with water-dilutable, high-quality industrial Teknos products. For the first flow coating cycle, the TEKNOPRIMER 2949 primer is used. Then, two more flow coating cycles are carried out using the water-dilutable final coating TEKNOTOP 2980. The coating provides a flexible surface with extra UV protection. Both the primer and the final coating are specially designed for the coating of balconies; they are available in numerous opaque and glazing colours.

De impregnerade delarna genomgår sedan 3 flödesbeläggningscykler under vilka de är belagda med vattenspädbara, högkvalitativa industriprodukter från Teknos. Under den första flödesbeläggningscykeln, används TEKNOPRIMER 2949. Därefter sker ytterligare två cykler som utförs med hjälp av den vattenspädbara och slutliga beläggningen TEKNOTOP 2980. Beläggningen ger en flexibel yta med extra UV-skydd. Både primern och den slutliga beläggningen är speciellt utformade för behandling av balkonger; den finns tillgänglig i flera täckande och laseradande färger. 

Fortsatt utveckling för framtiden 

Leeb Balkone vill behålla sin position som marknadsledare även i framtiden och fortsätta sin tillväxt. För att uppnå detta mål, arbetar teknikledaren ständigt med innovativ design och konstruktion, och tillsammans med Teknos, på ännu bättre ytor.

"Teknos är stolta över de många år av samarbete med Leeb som formats av tillförlitlighet och ömsesidigt önskan om innovation och utveckling", säger Reinhard Aberger. "Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med ett företag som permanent utmanar sig självt och andra och därför alltid ligger ett steg före utvecklingen."

Produkt Variant Typ Glans Härdningstid / substrat temp. Godkännanden
INFRALIT PE 8796 -00 Solid 65 - 85 15 min / 180°C

QUALICOAT Class 2

GSB MASTER
-09 Metallic   10 min / 190°C
INFRALIT PE 8735 -00 Solid 23 - 33 15 min / 180 °C

QUALICOAT Class 2

GSB MASTER
-09 Metallic   12 min / 190 °C
INFRALIT PE 8791 -00 Texture 8 - 18 15 min / 180 °C QUALICOAT Class 2
-09 Metallic   10 min / 190 °C

Mycket väderbeständigt pulver

Mycket väderbeständigt pulver är nästa utveckling av fasadens kvalitet, med en förbättrad motståndskraft mot alla typer av vittring, särskilt mot mycket hög exponering av UV-ljus liksom av bilavgaser och industriutsläpp. Ytor belagda med mycket väderbeständigt pulver är också reptåligare, har en tillförlitligare glansnivå och garanterar ett bättre skydd mot mekanisk påverkan. Denna superslitstarka polyesterteknik bevisar dess effektivitet, inte bara när den läggs på utan även av den låga underhållskostnaden av det färgbelagda föremålet. Alla mycket väderbeständiga pulver som tillhandahålls av Teknos uppfyller klass 2 kravet QUALICOAT standard.

Painting Metal newsletter 2016/3 artiklar