© Gaulhofer

Mer än bara en bra ytbehandling

Den österrikiska fönsterproducenten Gaulhofer är ett av de mest internationellt framgångsrika företagen i den österrikiska byggmaterialsbranschen. Fönsterexporten har högt ställda krav på ytbehandlingen och använder Teknos vattenburna system för sina trä- och trä/aluminiumprodukter.

“Kombinationen av kvalitet, process och service måste vara perfekt”, säger Christian Kirchmaier, VD för Gaulhofers produktionsverksamhet i den österrikiska staden Übelbach (i närheten av Graz). “Det är dessa standarder vi följer – och även som vi kräver av våra leverantörer. Detta är särskilt sant när det gäller ytbehandlingen för våra trä- och trä/aluminiumfönster.”

Gaulhofer-koncernen har två produktionsanläggningar. Vid sitt huvudkontor i Übelbach tillverkar företaget trä- och trä/aluminiumfönster- och dörrar, medan anläggningen i Mäder (Vorarlberg) tillverkar PVC-fönster- och dörrar. Huvudparten av produkterna säljs på den inhemska marknaden, men över än en tredjedel exporteras, framför allt till Tyskland och Schweiz. Företagets högkvalitativa produkter omfattar trä/aluminiumfönster och dess Fusionline-serie med ett installationsdjup på 108 mm och ett optimalt Uw-värde på 0,65 W/m2 K.

Gaulhofer använder uteslutande inhemskt trä till sina trä- och trä/aluminiumfönster, framför allt gran och lärk, men på senare tid även ek. I processen fokuserar företaget på storskalig intern produktion och sammanfogar själva bjälkarna i sin egen fabrik. Även här är kraven på ytbehandlingen höga. “För det första behöver vi en högkvalitativ yta som är snygg att se på och harmonierar med materialet”, förklarar Christian Kirchmaier. “Ytbehandlingen ska inte bara vara slitstark, utan även miljömässigt hållbar. Vi behöver produkter som är enkla att bearbeta och möjliggör en stabil produktionsprocess.”

Lång erfarenhet av ytbehandlingar

Gaulhofer behandlar sina trä- och trä/aluminiumfönster vid anläggningen i Übelbach. Fabriken är utrustad med sköljlackeringssystem för impregnering och grundbehandling, såväl som två automatiska sprayningssystem för täckande och transparent topcoatbehandling. Företaget använder sig av lösningar från den nordeuropeiska färgproducenten Teknos för alla sina typer av ytbehandlingar. Gaulhofer använder ett system med tre skikt för transparenta och tre eller fyra skikt för täckande system, beroende på träsort. Företaget använder de vattenburna produkterna GORI 356 (träkonserveringsmedel), GORI 615, 616 och 650 (grund- och mellanbehandling) såväl som GORI 660 (slutbehandling) i de respektive varianterna för transparenta eller täckande system. För sina trä/aluminiumfönster använder företaget den vattenburna barrträdsoljan GORI 475, som har en eldningseffekt och framhäver träfibrerna.

“GORI-systemen ger rätt ytkvalitet och processegenskaper”, säger Christian Kirchmaier. “Dessutom har vi nu nästan 20 års erfarenhet av dessa produkter, vilket gör att vi vet att vi kan lita på dess hållbarhet.”

Förutom kvalitet och processegenskaper handlar det också om service. En vanlig fråga är sånna som berör specialfärger. “Design och individualitet spelar alltid en stor roll när det gäller träfönster”, fortsätter Kirchmaier. “Trenden går mot större fönsterområden och individuella färger som efterfrågas av fastighetsägare och arkitekter.” Därför tar Gaulhofer fram allt fler ytbehandlingar och betser i kundspecifika färger, vilka utvecklas och bryts med hjälp av Teknos laboratorium i Fulda. Gaulhofer har också ett nära samarbete med sina färgleverantörer när det gäller innovationer i material eller produktionsprocesser. Innan ekprofilerna introducerades testade och undersökte företaget en mängd olika ytbehandlingssystem tillsammans med applikationsingenjörer från Teknos innan produktionen inleddes. “För oss handlar rätt ytbehandlingslösning om så mycket mer än bara en bra yta”, sammanfattar Christian Kirchmaier. “Det är ett komplett paket med ytkvalitet, sömlösa processer och engagerad service.”

www.gaulhofer.com/