TEKNOTAR 100

  • Premaz
Suha snov cca. 65 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 980 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 340 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOTAR 100 HARDENER
Sijaj Semi-matt