TEKNOPUR SEALER 100-00

Suha snov cca. 100 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1160 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Sijaj
Dovoljenja & certifikati