TEKNOPOX PRIMER 6

  • Premaz
Suha snov cca. 60 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1040 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 390 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 6:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX PRIMER 6 HARDENER
Sijaj