TEKNOPOX 8

  • Premaz

Varnostni listi

Suha snov cca. 55 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 940 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Sijaj